• 83565 Nolu Cadde NO:12, Gaziantep
  • info@karafiber.com

Bilgi Güvenliği Politikası


Bilgi güvenliğine büyük önem veren kurumumuzun temel ilkeleri;

• Elyaf sektöründe, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak,

• Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak,

• Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirliklerinin ve BGYS’nin sürdürülebilirliğini sağlamak,

• Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır.

• Bilgi Güvenliğinin tüm Karafiber Elyaf’da kurulması ve yürütülmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Komitesi (BGYK) kurulmuştur.

• BGYK adına tüm duyurular mail ortamında bgyk@karafiber.com adresinde yapılacak olup, tüm mail sistemini kullanan çalışanlar bu adresten gelen duyuruları öncelikle dikkate almak durumundadır.