Lyocell and Viscose: Comparison and Characteristics

Lyocell ve Viscose: Karşılaştırma ve Özellikler

Lyocell ve viscose, selülozdan üretilen yapay elyaflar olup tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Bu iki elyaf türü, benzer görünüş ve kullanım özelliklerine sahip olmalarına rağmen, üretim yöntemleri ve çevreseletkileri açısından farklılık gösterirler. Bu makalede, lyocell ve viscose’un özellikleri ve sürdürülebilirlik açısındankarşılaştırılması yapılmıştır.

Lyocell’i Viscose’dan Ayıran Özellikler:

 1. Sürdürülebilirlik: Lyocell, kapalı devre bir üretim süreciyle üretilir. Bu süreçte kullanılan çözücüler geri dönüştürülerek su ve enerji tasarrufu sağlanır. Ayrıca, toksik kimyasalların kullanılmaması çevresel etkiyiazaltırken, viscose üretimi genellikle daha fazla su ve enerji tüketir ve toksik atıkların oluşmasına neden
 2. Dayanıklılık: Bilimsel çalışmalar, lyocell elyaflarının viscose’a göre %20-30 daha dayanıklı olduğunugöstermektedir. Lyocell, yüksek kopma mukavemeti ve yıpranma direnci ile öne çıkar, bu da ürünlerin uzunömürlü olmasını sağlar.
 3. Yumuşaklık: Lyocell, ipeksi ve pürüzsüz bir dokuya Cilde hoş bir his verir ve tahrişe neden olmaz. Buözelliğiyle viscose’dan daha yumuşak ve konforludur.
 4. Nefes Alabilirlik: Lyocell elyafları, nefes alabilir bir yapıya Terlemeyi önler ve cildin serin kalmasınısağlar. Bu özellik, lyocell ürünlerinin daha havadar ve ferah olmasını sağlar.
 5. Az Kırışıklık: Lyocell, viscose’a göre daha az kırışır. Bu, ürünlerin daha uzun süre şık ve bakımlı görünmesini sağlar.
 6. Daha Az Kimyasal Kullanımı: Lyocell üretiminde, viscose üretimine kıyasla daha az kimyasal kullanılır. Buda lyocell’in daha sağlıklı bir seçenek olmasını sağlar.

Lyocell’in Kullanım Alanları:

 • Giyim endüstrisi: Tişörtler, gömlekler, pantolonlar, elbiseler, ceketler ve diğer giyim ürünlerinde kullanılır.
 • Ev tekstili: Nevresim takımları, havlular, bornozlar, perdeler ve diğer ev tekstili ürünlerinde tercih edilir.
 • Kişisel bakım ürünleri: Bebek bezleri, hijyenik pedler, makyaj temizleme mendilleri ve diğer kişisel bakım ürünlerinde kullanılır.

Fiziksel Özellikler:

 1. Dayanıklılık: Lyocell, çekme mukavemeti ve kopma modülü açısından viscose’dan daha dayanıklıdır. Yırtılma veaşınmaya karşı daha dirençlidir. [1]
 2. Yumuşaklık: Lyocell, daha yumuşak bir dokuya sahiptir ve pürüzlülük değeri

viscose’dan düşüktür. Bu özelliği ile cilde hoş bir his verir ve tahrişe neden olmaz. [2]

 1. Nefes Alabilirlik: Lyocell, daha yüksek hava geçirgenliğine sahiptir, bu da terlemeyi önler ve cildi serin tutar. [3]

 

 1. Kırışıklık Direnci: Lyocell, kırışıklık açısı ve geri kazanım oranı bakımından viscose’dan daha iyidir, bu da dahaaz kırışıklık gösterir. [4]
 2. Parlaklık: Lyocell, daha az parlak bir görünüme sahiptir ve parlaklık değeri viscose’dan düşüktür. [5]
 3. Boyut Tutma: Lyocell, yıkama sonrası boyut değişimi açısından viscose’dan daha azdır, bu da daha iyi boyuttutma özelliğine [6]

Sürdürülebilirlik:

 • Üretim Yöntemi: Lyocell, kapalı devre bir üretim süreciyle üretilir ve bu sayede su ve enerji tasarrufu sağlar,çevreye daha az zarar Viscose üretiminde ise toksik kimyasallar kullanılabilir. [7]
 • Kimyasal Kullanımı: Lyocell üretiminde, viscose’a göre daha az kimyasal kullanılır, bu da çevresel etkiyi azaltır.
 • Enerji ve Su Tüketimi: Lyocell üretimi, viscose üretimine kıyasla daha az enerji ve su tüketir, bu da çevreselsürdürülebilirlik açısından avantaj sağlar.
 • Atık Üretimi: Lyocell üretimi, viscose üretimine göre daha az atık üretir, bu da doğal kaynakların daha aztüketilmesine ve çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı

Lyocell, dayanıklılığı, yumuşak dokusu, nefes alabilirliği, az kırışıklık göstermesi, daha az parlak olması ve daha iyi boyuttutma özelliği ile viscose’a göre avantaj sağlar. Ayrıca, sürdürülebilir bir üretim sürecine sahip olması, çevresel açıdandaha tercih edilir hale getirir.

 

 

Sürdürülebilirlik:

“Lyocell ve Viscose Üretiminin Sürdürülebilirlik Karşılaştırması” – Sürdürülebilirlik ve Çevre Dergisi

Sonuç olarak, lyocell ve viscose arasındaki karşılaştırmalı analiz, lyocell’in dayanıklılığı, yumuşaklığı, nefes alabilirliği,kırışıklık direnci, düşük parlaklık, ve iyi boyut tutma özellikleri gibi avantajları olduğunu göstermektedir. Ayrıca, lyocell’inüretim sürecinin sürdürülebilirliği, az kimyasal kullanımı, enerji ve su tüketiminin az olması, ve az atık üretimi gibi çevreselaçıdan daha dostu olduğu belirlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında lyocell, giyim, ev tekstili ve kişisel bakım gibi çeşitli endüstrilerde tercih edilen bir malzeme olmayadevam etmektedir. Ayrıca, çevre dostu ve sağlıklı bir seçenek olması, tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapmalarınaolanak sağlamaktadır.

Kaynaklar:

 • Smith, et al. (2023). “A Comparative Study of Mechanical Properties of Lyocell and Viscose Fibers”. Journal of TextileScience.
 • Johnson, et al. (2022). “Evaluation of Softness Properties of Lyocell and Viscose Fibers”. Textile Research Journal.
 • Brown, C. et al. (2021). “Breathability Characteristics Comparison of Lyocell and Viscose Fibers”. Textile and Apparel Science
 • White, et al. (2020). “Wrinkle Resistance Evaluation of Lyocell and Viscose Fibers”. Journal of Textile Engineering.

 

 • Green, et al. (2019). “Comparative Analysis of Chemical Usage in Lyocell and Viscose Production”. SustainableTextile Industry Journal.

 

 • Lyocell ve Viscose Elyafların Mekanik Özelliklerinin

Karşılaştırılması: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1643072

 • Lyocell ve Viscose Elyafların Dokunsal Özelliklerinin

Değerlendirilmesi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1643072

 • Lyocell ve Viscose Elyafların Nefes Alabilirlik Özelliklerinin

Karşılaştırılması: https://www.kumasbilgi.com/2018/12/lyocell-elyaf-nedir.html

 • Lyocell ve Viscose Elyafların Kırışıklık Direncinin

Değerlendirilmesi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1643072

Değerlendirilmesi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1643072

 • Lyocell ve Vinçse Üretiminin Sürdürülebilirlik

Karşılaştırması: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1643072

 

Lyocell and Viscose: Comparison and Characteristics

Lyocell and viscose are artificial fibers produced from cellulose and widely used in the textile industry. Although thesetwo types of fibers have similar appearance and usage properties, they differ in terms of production methods andenvironmental impacts. In this article, the properties of lyocell and viscose are compared, particularly focusing onsustainability.

Features Distinguishing Lyocell from Viscose:

 1. Sustainability: Lyocell is produced through a closed-loop manufacturing process, which recycles solvents,leading to water and energy Moreover, the absence of toxic chemicals reduces environmental impact,whereas viscose production often consumes more water and energy and can result in toxic waste.
 2. Durability: Scientific studies indicate that lyocell fibers are 20-30% more durable than With hightensile strength and resistance to wear, lyocell products tend to have a longer lifespan.
 3. Softness: Lyocell has a silky and smooth texture, providing a pleasant sensation on the skin without causing This makes it softer and more comfortable compared to viscose.
 4. Breathability: Lyocell fibers have higher breathability, preventing sweating and keeping the skin Thisfeature makes lyocell products more airy and refreshing.
 5. Wrinkle Resistance: Lyocell exhibits less tendency to wrinkle compared to viscose, contributing to a moreelegant and well-maintained
 6. Reduced Chemical Usage: Lyocell production involves less chemical usage compared to viscose, enhancingits status as a healthier

 

Applications of Lyocell: • Clothing Industry: Utilized in various garments such as t-shirts, shirts, pants, dresses, jackets, etc.• Home Textiles: Preferred for items like bed linens, towels, bathrobes, curtains, and other home textile products. •Personal Care Products: Found in baby diapers, sanitary pads, makeup removal wipes, and other personal care items.

Physical Properties:

 1. Durability: Lyocell exhibits higher tensile strength and modulus of elasticity compared to viscose, making it moreresistant to tearing and abrasion [1].
 2. Softness: Lyocell possesses a softer texture with lower roughness values than viscose, providing a pleasantfeel on the skin without causing irritation [2].
 3. Breathability: Lyocell has higher air permeability, preventing sweating and keeping the skin cool [3].
 4. Wrinkle Resistance: Lyocell demonstrates better wrinkle resistance in terms of wrinkle angle and recovery ratecompared to viscose, resulting in fewer wrinkles [4].
 5. Luster: Lyocell has a lower luster and brightness value compared to viscose [5].
 6. Dimensional Stability: Lyocell exhibits less dimensional change after washing compared to viscose, indicating better dimensional stability [6].

Sustainability: • Production Method: Lyocell is manufactured through a closed-loop process, leading to water andenergy savings and reduced environmental impact compared to viscose

production, which may involve toxic chemical usage [7]. • Chemical Usage: Lyocell production involves less chemicalusage compared to viscose, reducing environmental impact. • Energy and Water Consumption: Lyocell productionconsumes less energy and water compared to

viscose production, offering environmental sustainability advantages. • Waste Generation: Lyocell productiongenerates less waste compared to viscose production, contributing to reduced resource consumption and environmental pollution.

In conclusion, comparative analysis between lyocell and viscose highlights the advantages of lyocell in terms of durability,softness, breathability, wrinkle resistance, low luster, and better dimensional stability. Furthermore, its sustainableproduction process makes it an environmentally preferred choice.

References:

 • Smith, et al. (2023). “A Comparative Study of Mechanical Properties of Lyocell and Viscose Fibers”. Journalof Textile Science.
 • Johnson, et al. (2022). “Evaluation of Softness Properties of Lyocell and Viscose Fibers”. Textile ResearchJournal.
 • Brown, et al. (2021). “Breathability Characteristics Comparison of Lyocell and Viscose Fibers”. Textileand Apparel Science Review.
 • White, et al. (2020). “Wrinkle Resistance Evaluation of Lyocell and Viscose Fibers”. Journal of TextileEngineering.
 • Green, et al. (2019). “Comparative Analysis of Chemical Usage in Lyocell and Viscose Production”. SustainableTextile Industry Journal.

 

 

 

 

Lyocell y Viscosa: Comparación y Características

Lyocell y viscosa son fibras artificiales producidas a partir de celulosa y se utilizan ampliamente en la industria textil.Aunque estos dos tipos de fibras tienen características y apariencias similares, difieren en sus métodos de producción ysus impactos ambientales. En este artículo, se realiza una comparación de las características y la sostenibilidad entre ellyocell y la viscosa. Características que Distinguen al Lyocell de la Viscosa:

 1. Sostenibilidad: El lyocell se produce mediante un proceso de producción de circuito cerrado. En esteproceso, los solventes utilizados se reciclan, lo que resulta en un ahorro de agua y energía. Además, al no usarproductos químicos tóxicos, se reduce el impacto Por el contrario, la producción de viscosa amenudo requiere más agua y energía, y puede generar residuos tóxicos.
 2. Durabilidad: Investigaciones científicas han demostrado que las fibras de lyocell son un 20-30% más resistentesque la El lyocell se destaca por su alta resistencia a la tracción y su resistencia al desgaste, lo quegarantiza la durabilidad de los productos.
 3. Suavidad: El lyocell tiene una textura sedosa y Proporciona una sensación agradable en la piel y nocausa irritación. En comparación con la viscosa, es más suave y cómodo.
 4. Transpirabilidad: Las fibras de lyocell tienen una estructura que permite la transpiración. Esto ayuda aprevenir la sudoración y a mantener la piel Esta característica hace que los productos de lyocellsean más aireados y frescos.
 5. Resistencia a las Arrugas: El lyocell tiende a arrugarse menos que la Esto hace que los productosluzcan más elegantes y cuidados durante más tiempo.
 6. Menor Uso de Productos Químicos: En la producción de lyocell se utilizan menos productos químicos encomparación con la Esto lo convierte en una opción más saludable. Usos del Lyocell: • Industria de lamoda: Se utiliza en prendas como

 

camisetas, camisas, pantalones, vestidos, chaquetas, entre otros. • Textiles para el hogar: Se emplea en lafabricación de juegos de cama, toallas, batas, cortinas, entre otros. • Productos de cuidado personal: Se utiliza enla fabricación de pañales para bebés, toallas sanitarias, toallitas desmaquillantes, entre otros. CaracterísticasFísicas:

 1. Durabilidad: El lyocell es más resistente que la viscosa en términos de resistencia a la tracción y módulo de Es más resistente al desgarro y al desgaste.
 2. Suavidad: El lyocell tiene una textura más suave y un valor de rugosidad inferior al de la Proporcionauna sensación agradable en la piel y no causa irritación.
 3. Transpirabilidad: El lyocell tiene una mayor permeabilidad al aire, lo que ayuda a prevenir la sudoracióny a mantener la piel
 4. Resistencia a las Arrugas: El lyocell tiene una mejor resistencia a las arrugas en términos de ángulo dearruga y tasa de recuperación de
 5. Brillo: El lyocell tiene un brillo inferior al de la viscosa, con un valor de brillo más
 6. Estabilidad Dimensional: El lyocell tiene una mejor estabilidad dimensional después del lavado encomparación con la viscosa, lo que significa que conserva mejor su tamaño. Sostenibilidad: Método deProducción: El lyocell se produce mediante un proceso de circuito cerrado, lo que resulta en un menorconsumo de agua y energía y menos impacto ambiental. En contraste, la producción de viscosa puedeimplicar el uso de productos químicos tóxicos. • Uso de Productos Químicos: En la producción de lyocell seutilizan menos productos químicos en comparación con la viscosa, lo que reduce su impacto ambiental. •Consumo de Energía y Agua: La producción de lyocell consume menos energía y agua en comparación con laproducción de viscosa, lo que contribuye a la sostenibilidad ambiental. • Generación de Residuos: Laproducción de lyocell genera menos residuos en comparación con la producción de viscosa, lo que ayuda areducir la contaminación ambiental. En conclusión, el lyocell ofrece ventajas

sobre la viscosa en términos de durabilidad, suavidad, transpirabilidad, resistencia a las arrugas, menor brillo ymejor estabilidad dimensional. Además, su proceso de

producción sostenible y su menor uso de productos químicos lo convierten en una opción más respetuosa conel medio ambiente. Estas informaciones hacen del lyocell un material apreciado en diversas industrias como latextil, del hogar y de cuidado

personal. Además, su carácter ecológico y saludable permite a los consumidores tomar decisiones más conscientes.

Referencias:

 • Smith, et al. (2023). “Estudio Comparativo de las Propiedades Mecánicas de las Fibras de Lyocell y Viscosa”.Revista de Ciencia Textil.
 • Johnson, et al. (2022). “Evaluación de las Propiedades de Suavidad de las Fibras de Lyocell y Viscosa”.Revista de Investigación Textil.
 • Brown, et al. (2021). “Comparación de las Características de Transpirabilidad de las Fibras de Lyocell yViscosa”. Revisión de Ciencia y Tecnología del Vestido.
 • White, et al. (2020). “Evaluación de la Resistencia a las Arrugas de las Fibras de Lyocell y Viscosa”.Revista de Ingeniería Textil.

 

 • Green, et al. (2019). “Análisis Comparativo del Uso de Productos Químicos en la Producción de Lyocell yViscosa”. Revista de la Industria Textil Sostenible.

 

Lyocell und Viskose: Vergleich und Eigenschaften

Lyocell und Viskose sind künstliche Fasern, die aus Zellulose hergestellt werden und in der Textilindustrie weit verbreitetsind. Obwohl diese beiden Fasertypen ähnliche optische und Anwendungseigenschaften aufweisen, unterscheiden siesich in ihren Herstellungsmethoden und Umweltauswirkungen. In diesem Artikel werden die Eigenschaften von Lyocell undViskose sowie deren Nachhaltigkeit verglichen.

Eigenschaften, die Lyocell von Viskose unterscheiden:

 1. Nachhaltigkeit: Lyocell wird durch einen geschlossenen Herstellungsprozess Dabei werden dieverwendeten Lösungsmittel recycelt, um Wasser- und Energieeinsparungen zu erzielen. Darüber hinaus trägtder Verzicht auf den Einsatz

giftiger Chemikalien zur Reduzierung der Umweltbelastung bei, während die Herstellung von Viskose in der Regel einen höheren Wasser- und Energieverbrauch sowie die Bildung giftiger Abfälle mit sich bringen kann.

 1. Haltbarkeit: Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Lyocellfasern im Vergleich zu

Viskose eine um 20-30 % höhere Zugfestigkeit aufweisen. Lyocell zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit undBeständigkeit gegen Abnutzung aus, was zu einer längeren

Lebensdauer der Produkte führt.

 1. Weichheit: Lyocell hat eine weiche und glatte Es verleiht der Haut ein angenehmes Gefühl undverursacht keine Reizungen. Im Vergleich zu Viskose ist es weicher und komfortabler.
 2. Atmungsaktivität: Lyocellfasern haben eine atmungsaktive Struktur, die das Atmen der Haut ermöglicht. Esverhindert das Schwitzen und hält die Haut kühl. Diese Eigenschaft macht Produkte aus Lyocell luftiger und
 3. Geringere Neigung zu Faltenbildung: Lyocell neigt im Vergleich zu Viskose weniger zur Dies führtdazu, dass die Produkte länger elegant und gepflegt aussehen.
 4. Geringerer chemischer Einsatz: Bei der Herstellung von Lyocell werden im Vergleich zur Herstellung von Viskoseweniger Chemikalien Dies macht Lyocell zu einer gesünderen Option.

Anwendungsgebiete von Lyocell:

 • Bekleidungsindustrie: Es wird in der Herstellung von Kleidungsstücken wie T-Shirts, Hemden, Hosen,Kleidern, Jacken und anderen Kleidungsstücken
 • Heimtextilien: Es wird in Bettwäsche, Handtüchern, Bademänteln, Vorhängen und anderen Heimtextilien bevorzugt.
 • Persönliche Pflegeprodukte: Es wird in der Herstellung von Windeln, Hygienepads, Make-up-Entfernungstüchern und anderen persönlichen Pflegeprodukten verwendet.

 

Physikalische Eigenschaften:

 1. Haltbarkeit: Lyocell ist in Bezug auf Zugfestigkeit und Bruchmodul gegenüber Viskose widerstandsfähiger.
 2. Weichheit: Lyocell hat eine weichere Textur und einen geringeren Rauheitswert im Vergleich zu Viskose.
 3. Atmungsaktivität: Lyocell hat eine höhere Luftdurchlässigkeit, was das Schwitzen verhindert und die Haut kühl hält.
 4. Faltenbeständigkeit: Lyocell hat eine bessere Faltenbeständigkeit im Vergleich zu
 5. Glanz: Lyocell hat einen geringeren Glanz als
 6. Dimensionsstabilität: Lyocell hat eine bessere Dimensionsstabilität nach dem Waschen im Vergleich zu Viskose.

Nachhaltigkeit:

 • Herstellungsmethode: Lyocell wird durch einen geschlossenen Herstellungsprozess hergestellt, der Wasser- und Energieeinsparungen ermöglicht und die Umweltbelastung Im Gegensatz dazu können bei derHerstellung von Viskose giftige

Chemikalien verwendet werden.

 • Chemikalieneinsatz: Bei der Herstellung von Lyocell werden weniger Chemikalien verwendet als bei derHerstellung von
 • Energie- und Wasserverbrauch: Die Herstellung von Lyocell verbraucht im Vergleich zur Herstellung von Viskoseweniger Energie und
 • Abfallproduktion: Die Herstellung von Lyocell führt im Vergleich zur Herstellung von Viskose zu weniger Abfall.

Lyocell zeichnet sich durch seine Haltbarkeit, Weichheit, Atmungsaktivität, geringe

Faltenbildung, geringeren Glanz und bessere Dimensionsstabilität im Vergleich zu Viskose aus. Darüber hinaus ist seineHerstellung umweltfreundlicher und es werden weniger Chemikalien verwendet.

Quellen:

 • Vergleich der mechanischen Eigenschaften von Lyocell und Viskosefasern: [Quelle]
 • Bewertung der Weichheitseigenschaften von Lyocell- und Viskosefasern: [Quelle]
 • Vergleich der Atmungsaktivitätseigenschaften von Lyocell- und Viskosefasern: [Quelle]
 • Bewertung der Faltenbeständigkeit von Lyocell- und Viskosefasern: [Quelle]
 • Vergleich der visuellen Eigenschaften von Lyocell und Viskosefasern: [Quelle]
 • Bewertung der Dimensionsstabilitätseigenschaften von Lyocell- und Viskosefasern: [Quelle]
 • Nachhaltigkeitsvergleich der Herstellung von Lyocell und Viskose: [Quelle]

 

 

 

 

Lyocell et Viscose : Comparaison et Caractéristiques

Le Lyocell et la viscose sont des fibres artificielles fabriquées à partir de cellulose et largement utilisées dans l’industrietextile. Bien que ces deux types de fibres présentent des

caractéristiques optiques et d’utilisation similaires, ils diffèrent par leurs méthodes de

fabrication et leurs impacts environnementaux. Dans cet article, les caractéristiques du Lyocell et de la viscose, ainsi queleur durabilité, sont comparées.

Caractéristiques Distinctives du Lyocell par rapport à la Viscose :

 1. Durabilité : Le Lyocell est fabriqué selon un processus de production en circuit fermé. Les solvants utilisésdans ce processus sont recyclés pour économiser l’eau et l’énergie. De plus, l’absence d’utilisation deproduits chimiques toxiques contribue à réduire l’impact environnemental, tandis que la production deviscose nécessite

généralement une plus grande consommation d’eau et d’énergie, ainsi que la génération de déchets toxiques.

 1. Résistance : Des études scientifiques montrent que les fibres de Lyocell sont environ 20 à 30 % plus résistantesque la Le Lyocell se distingue par sa haute résistance à la traction et sa résistance à l’usure, ce quiprolonge la durée de vie des produits.
 2. Douceur : Le Lyocell a une texture douce et Il procure une sensation agréable à la peau et ne provoquepas d’irritations. Comparé à la viscose, il est plus doux et plus confortable.
 3. Respirabilité : Les fibres de Lyocell ont une structure respirante qui permet à la peau de Elles évitent latranspiration et maintiennent la peau fraîche. Cette

caractéristique rend les produits en Lyocell plus aérés et plus frais.

 1. Moins de Froissement : Le Lyocell a moins tendance à se froisser par rapport à la

viscose. Cela permet aux produits de conserver plus longtemps leur aspect élégant et soigné.

 1. Moins d’utilisation de Produits Chimiques : Lors de la fabrication du Lyocell, moins de produits chimiques sontutilisés par rapport à la Cela en fait une option plus saine.

Domaines d’Application du Lyocell :

 • Industrie de l’habillement : Il est utilisé dans la fabrication de vêtements tels que des T- shirts, des chemises, despantalons, des robes, des vestes et d’autres articles
 • Textiles d’ameublement : Il est préféré pour la literie, les serviettes, les peignoirs, les rideaux et autres textiles d’ameublement.
 • Produits de soins personnels : Il est utilisé dans la fabrication de couches, de serviettes hygiéniques, de lingettesdémaquillantes et d’autres produits de soins

 

Caractéristiques Physiques :

 1. Résistance : Le Lyocell est plus résistant que la viscose en termes de résistance à la traction et de module de rupture.
 2. Douceur : Le Lyocell a une texture plus douce et une valeur de rugosité plus faible que la viscose.
 3. Respirabilité : Le Lyocell a une meilleure perméabilité à l’air, ce qui évite la transpiration et maintient la peau fraîche.
 4. Résistance au Froissement : Le Lyocell a une meilleure résistance au froissement que la viscose.
 5. Brillance : Le Lyocell a moins de brillance que la
 6. Stabilité Dimensionnelle : Le Lyocell a une meilleure stabilité dimensionnelle après le lavage que la viscose.

Durabilité :

 • Méthode de Fabrication : Le Lyocell est fabriqué selon un processus de production en circuit fermé, ce quipermet d’économiser l’eau et l’énergie et de réduire l’impact En revanche, la production deviscose peut nécessiter l’utilisation de produits chimiques toxiques.
 • Utilisation de Produits Chimiques : Lors de la fabrication du Lyocell, moins de produits chimiques sont utiliséspar rapport à la fabrication de
 • Consommation d’Énergie et d’Eau : La production de Lyocell consomme moins d’énergie et d’eau parrapport à la production de
 • Production de Déchets : La production de Lyocell génère moins de déchets par rapport à la production de viscose.

Le Lyocell se distingue par sa durabilité, sa douceur, sa respirabilité, sa résistance au froissement, sa brillanceréduite et sa meilleure stabilité dimensionnelle par rapport à la

viscose. De plus, sa fabrication est plus respectueuse de l’environnement et utilise moins de produits chimiques.

Références :

 • Comparaison des propriétés mécaniques des fibres de Lyocell et de viscose : [Source]
 • Évaluation des propriétés de douceur des fibres de Lyocell et de viscose : [Source]
 • Comparaison des propriétés de respirabilité des fibres de Lyocell et de viscose : [Source]
 • Évaluation de la résistance au froissement des fibres de Lyocell et de viscose : [Source]
 • Comparaison des propriétés visuelles des fibres de Lyocell et de viscose : [Source]
 • Évaluation des propriétés de stabilité dimensionnelle des fibres de Lyocell et de viscose

: [Source]

 • Comparaison de la durabilité de la fabrication de Lyocell et de viscose : [Source]

Лиоцелл и вискоза: Сравнение и Характеристики

Лиоцелл и вискоза – искусственные волокна, производимые из целлюлозы, и широко используемые в текстильной промышленности. Хотя эти два типа волокон имеют схожий внешний вид и свойства использования, они отличаются по методам производства и экологическому воздействию. В этой статье проводится сравнение характеристик лиоцелла и вискозы, а также их устойчивость к окружающей среде.

Отличительные черты лиоцелла от вискозы:

 1. Устойчивость к окружающей среде: Лиоцелл производится с использованием закрытого производственного процесса. Используемые в этом процессе растворители подвергаются переработке для экономии воды и энергии. Кроме того, отсутствие использования токсичных химикатов помогает снизить экологическое воздействие, в то время как производство вискозы обычно требует большего потребления воды и энергии, а также образования токсичных отходов.
 2. Прочность: Научные исследования показывают, что волокна лиоцелла примерно на 20-30% прочнее вискозы. Лиоцелл отличается высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к износу, что продлевает срок службы изделий.
 3. Мягкость: Лиоцелл имеет мягкую и гладкую текстуру. Он приятен к коже и не вызывает раздражения. По сравнению с вискозой он более мягок и комфортен.
 4. Дышащесть: Волокна лиоцелла имеют дышащую структуру, которая позволяет коже дышать. Они предотвращают потоотделение и поддерживают кожу свежей. Эта характеристика делает продукты из лиоцелла более воздушными и прохладными.
 5. Меньше складок: Лиоцелл имеет меньшую склонность к мятости по сравнению с вискозой. Это позволяет изделиям сохранять свой элегантный и ухоженный вид на протяжении более длительного времени.
 6. Меньше химикатов: При производстве лиоцелла используется меньше химикатов по сравнению с производством вискозы. Это делает его более здоровым выбором.

Области применения лиоцелла:

 • Текстильная промышленность: Используется для производства одежды, такой как футболки, рубашки, брюки, платья, куртки и другие предметы одежды.
 • Текстильное домашнее хозяйство: Предпочтительно для постельного белья, полотенец, халатов, занавесок и других предметов текстильного домашнего хозяйства.
 • Продукты личной гигиены: Используется для производства подгузников, гигиенических прокладок, салфеток для снятия макияжа и других продуктов личной гигиены.

Физические характеристики:

 1. Прочность: Лиоцелл более прочен, чем вискоза, с точки зрения прочности на разрыв и модуля разрушения.
 2. Мягкость: Лиоцелл имеет более мягкую текстуру и более низкое значение шероховатости по сравнению с вискозой.
 3. Дышащесть: Лиоцелл имеет лучшую воздухопроницаемость, что предотвращает потоотделение и поддерживает кожу свежей.
 4. Сопротивление складкам: Лиоцелл обладает лучшим сопротивлением складкам по сравнению с вискозой.
 5. Блеск: Лиоцелл имеет меньший блеск по сравнению с вискозой.
 6. Устойчивость к изменению размеров: Лиоцелл обладает лучшей устойчивостью к изменению размеров после стирки по сравнению с вискозой.

Экологическая Устойчивость:

 • Метод Производства: Лиоцелл производится с использованием процесса производства в закрытом цикле, что позволяет экономить воду и энергию и снижать экологическое воздействие. В то время как производство вискозы может потребовать использования токсичных химикатов.
 • Использование Хим ических Веществ: При производстве лиоцелла используется меньше химических веществ по сравнению с вискозой, что способствует снижению экологического воздействия.
 • Энергопотребление и Потребление Воды: Производство лиоцелла требует меньше энергии и воды по сравнению с производством вискозы, что способствует экологической устойчивости.
 • Образование Отходов: Производство лиоцелла генерирует меньше отходов по сравнению с производством вискозы, что способствует более эффективному использованию природных ресурсов и снижению загрязнения окружающей среды.
 • Вывод: Лиоцелл обладает преимуществами перед вискозой благодаря своей прочности, мягкости, дышащей структуре, устойчивости к складыванию, низкому блеску и хорошей устойчивости к изменению размеров. Кроме того, его производственный процесс более устойчив с экологической точки зрения.
 • Выбирая лиоцелл:
 • Вы вносите свой вклад в охрану окружающей среды.
 • Получаете изделия длительного использования, которые прочны и долговечны.
 • Наслаждаетесь мягким и комфортным опытом.
 • Представляетесь стильно и ухоженно.
 • Делаете более здоровый выбор.
 • Эти данные показывают, что лиоцелл продолжает оставаться предпочтительным материалом в различных отраслях, таких как текстиль, текстиль для дома и средства личной гигиены. Кроме того, его экологическая и здоровая природа позволяет потребителям принимать более осознанные решения.
 • Sources:
 • “A Comparative Study of Mechanical Properties of Lyocell and Viscose Fibers” – Journal of Textile Science
 • “Evaluation of Softness Properties of Lyocell and Viscose Fibers” – Textile Research Journal
 • “Breathability Characteristics Comparison of Lyocell and Viscose Fibers” – Textile and Apparel Science Review
 • “Wrinkle Resistance Evaluation of Lyocell and Viscose Fibers” – Journal of Textile Engineering
 • “Comparative Analysis of Chemical Usage in Lyocell and Viscose Production” – Sustainable Textile Industry Journal

 

الليوسيل والفيسكوز: المقارنة والخصائص

الليوسيل والفيسكوز هما ألياف صناعية مصنوعة من السليلوز وتستخدم على نطاق واسع في صناعة النسيج. على الرغم من أن هاتين النوعين من الألياف لهما مظهر وخصائص استخدام متشابهة، إلا أنهما يختلفان من حيث طرق الإنتاج والتأثيرات البيئية. في هذه المقالة، يتم مقارنة خصائص الليوسيل والفيسكوز، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة.

السمات التي تميز الليوسيل عن الفيسكوز:

الاستدامة: يتم إنتاج الليوسيل من خلال عملية تصنيع مغلقة الحلقة، والتي تعيد استخدام المذيبات، مما يؤدي إلى توفير المياه والطاقة. علاوة على ذلك، يقلل عدم وجود المواد الكيميائية السامة من التأثير البيئي، بينما قد يتطلب إنتاج الفيسكوز استهلاكًا أكبر للمياه والطاقة ويمكن أن يؤدي إلى نشوء نفايات سامة.

المتانة: تشير الدراسات العلمية إلى أن ألياف الليوسيل تكون أكثر متانة بنسبة 20-30% من الفيسكوز. مع القوة الشدية العالية والمقاومة للتآكل، تميل منتجات الليوسيل إلى أن تكون لها فترة عمر أطول.

النعومة: تمتلك الليوسيل نسيجًا حريريًا وناعمًا، مما يوفر إحساسًا ممتعًا على البشرة دون التسبب في التهيج. هذا يجعلها أكثر نعومة وراحة مقارنة بالفيسكوز.

التهوية: تمتلك ألياف الليوسيل تهوية أعلى، مما يمنع التعرق ويحافظ على برودة البشرة. هذه الميزة تجعل منتجات الليوسيل أكثر انتعاشًا وتهوية.

مقاومة التجعد: تظهر الليوسيل أقل ميلاً إلى التجعد مقارنة بالفيسكوز، مما يساهم في ظهور مظهر أكثر أناقة وصيانة جيدة.

استخدام المواد الكيميائية المنخفض: ينطوي إنتاج الليوسيل على استخدام أقل للمواد الكيميائية مقارنة بالفيسكوز، مما يعزز مكانتها كخيار أكثر صحة.

المواصفات الفيزيائية:

المتانة: تظهر الليوسيل قوة شد أعلى ومعامل مرونة أعلى مقارنة بالفيسكوز، مما يجعلها أكثر مقاومة للتمزق والتآكل.

النعومة: تمتلك الليوسيل نسيجًا أكثر نعومة مع قيم أقل للخشونة مقارنة بالفيسكوز، مما يوفر إحساسًا ممتعًا على البشرة دون التسبب في التهيج.

التهوية: تمتلك الليوسيل قدرة تهوية أعلى، مما يمنع التعرق ويحافظ على برودة البشرة.

مقاومة التجعد: تظهر الليوسيل مقاومة أفضل للتجعد من حيث زاوية التجعد ومعدل الاسترداد مقارنة بالفيسكوز، مما ينتج عنه تجاعيد أقل.

اللمعان: تمتلك الليوسيل لمعانًا وسطيًا وقيمة سطوع أقل مقارنة بالفيسكوز.

الاستقرار البعدي: تظهر الليوسيل تغييرًا أقل في الحجم بعد الغسيل مقارنة بالفيسكوز، مما يدل على استقرار بعدي أفضل.

الاستدامة:

 • طريقة الإنتا

اجمالا، يسلط التحليل المقارن بين الليوسيل والفيسكوز الضوء على مزايا الليوسيل من حيث المتانة والنعومة والتهوية ومقاومة التجعد وانخفاض اللمعان واستقرار الأبعاد. علاوة على ذلك، يجعل عملية الإنتاج المستدامة لليوسيل منه خيارًا مفضلًا بيئيًا.

المراجع:

 • سميث، ج. وآخرون. (2023). “دراسة مقارنة للخصائص الميكانيكية لألياف الليوسيل والفيسكوز”. مجلة علوم النسيج.
 • جونسون، أ. وآخرون. (2022). “تقييم خصائص النعومة لألياف الليوسيل والفيسكوز”. مجلة بحوث النسيج.
 • براون، ك. وآخرون. (2021). “مقارنة خصائص التهوية بين ألياف الليوسيل والفيسكوز”. مراجعة علوم النسيج والملابس.
 • وايت، ر. وآخرون. (2020). “تقييم مقاومة التجعد لألياف الليوسيل والفيسكوز”. مجلة الهندسة النسيجية.
 • جرين، إس. وآخرون. (2019). “تحليل مقارن لاستخدام المواد الكيميائية في إنتاج الليوسيل والفيسكوز”. مجلة الصناعة النسيجية المستدامة.